Disclaimer

 

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te delen, kan Torjus niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We weten dat we in content, blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kunnen zijn. Er is immers al zóveel geschreven. Torjus wil je deze informatie niet onthouden en hoopt dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Torjus © 2019

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Torjus. Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Torjus, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.