organisaties + directieteams

Soms loopt het in een organisatie niet lekker. Er ontbreekt een duidelijke koers. Er is geen langetermijnvisie. Het businessmodel rammelt. De positionering is niet helder. Er is geen groei, terwijl er wel vertrouwen is in de producten of diensten.

Als organisaties richting nodig hebben
Ik ondersteun directieteams met verschillende vraagstukken en ben onderdeel van verschillende RvA’s en RvC’s. Ik begeleid en geef richting aan snelgroeiende bedrijven, en help bedrijven vooruit met hun bedrijfscultuur en positionering. Zodat ze aan het roer blijven staan van hun business. Mijn aanpak typeert een open, vragende houding. Niet alleen de oppervlaktevraag, maar juist de vraag erachter is wat mij boeit, omdat ik weet dat dáár de echte groei zit.

Zo ziet zo’n richtinggevend proces eruit
Bedrijven en teams bied ik een aanbod op maat aan. Afhankelijk van de vraag kan ik de rol invullen die bij jouw organisatie, en de fase, past.

Bedrijfstrajecten duren minimaal een jaar. Per kwartaal kijken we vooruit en terug, op basis van doelen die zijn gesteld. Ik kijk naar structuur, doelen, positionering, waarden en de cultuur. Door die gesprekken geef ik richting aan een bedrijf en help ik de directie met goede keuzes maken, zodat ze op koers blijven met de juiste snelheid. Wanneer er meer nodig is, kan ik andere experts inzetten (zoals teamcoaches of sales-specialisten) en een langdurig programma opstellen, zodat er een concrete aanpak op maat ontstaat, van waaruit een organisatie gericht kan groeien.

Hieronder een aantal mogelijkheden voor organisatie-ontwikkeling, met ervaringen uit de praktijk.

Wat is het ideale ritme
van jouw organisatie?

Praktijkvoorbeelden

Scale up-advies
Ik geloof in waarde gedreven organisaties en in organisaties die het verschil willen maken en impact willen hebben. Zo heb ik een consultancybedrijf geadviseerd over hun businessmodel. Ik gaf input en formats waar het directieteam mee aan de slag ging. Ze zijn geswitcht van een businessmodel gericht op uren, naar een model gericht op licenties. Dit biedt hen een stabiele, financiële basis. Daardoor ontstaat meer rust en ruimte in het bedrijf.

Raad van Commissarissen
Een directieteam vroeg mij mee te denken over hun toekomst. 1 persoon was recent onderdeel geworden van dit team. Tijdens een kennismakingsochtend, stelde ik hen vragen. Over hun bedrijfsvoering, bedrijfscultuur en businessmodel. Maar ook over hoe ze samenwerken, en welke waarden ze belangrijk vinden in hun bedrijf. Aan het eind van de ochtend kwam het meest recente directielid bij me om me te bedanken voor het bijzondere gesprek. Ik had dingen gevraagd die hij nooit had durven vragen. Hoe simpel deze vragen soms ook waren. Dit team had slechts lef nodig, en een luisterend oor.

Raad van Advies
Bij een softwarebedrijf werk ik mee aan het krijgen van ritme. Hoe ga je van alsmaar rennen naar bewust ondernemen en groeien? Ritme zit vaak in een goede overlegstructuur, die gekoppeld is aan de organisatie-doelen. Doelgericht werken helpt: waar staat het bedrijf over drie jaar? Wat zijn de ambities, maar ook: wat is het gewenste tempo? En hoe zorgen we ook voor ons bedrijf? De doelen knippen we op naar subdoelen per jaar en per kwartaal. Dit helpt keuzes maken: wat heeft prioriteit en wat niet.

Heeft jouw organisatie balans en richting nodig, vanuit de basis? Ik help je graag. Neem contact op.